En annan väg (I Rikets Tjänst)

EnannanvagomslagDet här är boken som finns i två versioner:

En annan väg. Gavs ut i november 2013 efter att Trafikeverket och Länsstyrelsen med eftertryck sagt nej till kommunens planer på ringled och östlig hamnfart. Ett positivt besked.

I Rikets Tjänst. Uppföljare i pdf-format som till största delen bygger på ursprungsboken och som kompletterats med bland annat den överklagan rörande fullmäktigebeslut som lämnades in till Förvaltningsrätten. Trots nej från alla remissinstanser har Trelleborgs kommun fortsatt sin kamp för att trots allt driva igenom beslut. Pdf-versionen baseras på den ursprungliga titeln.

Ladda ner I Rikets Tjänst här.

Om En annan väg

14 dagar innan boken ska lämnas till tryck förändras allt. Länsstyrelsen, Trafikverket, LRF och andra säger nej till kommunens planer på ringväg och hamninfart. En kalldusch för Hamnbolaget och den styrande Alliansen i Trelleborg.

Det som en gång började som en romantanke blev en personlig, känslosamt kommenterade reportagebok, i sista stund reviderad från grunden.  Längre texter varvas med notiser i dagboksform och klipp från bloggande under mer än fyra år.

Boken är ett lokalpolitiskt drama kring det som varit och är Trelleborgs identitet: hamnen. Det är ett skarpt ifrågasättande av ett kommunalt hamnbolag och det politiska etablissemanget, om en liten grupp makthavare och hur en kommun styrs. Rikard sätter fram hakan. Utmanar. En engagerad fritidspolitikers kamp för miljön, en hållbar framtid.

Boken är samtidigt en kärleksförklaring till kommunen, i synnerhet Östra Stranden och det böljande Söderslätt. En kärlek som är illustrerad i ett kreativt och rikligt bildurval.

En tankeställare också för politiker utanför Trelleborg.

Jag skrev boken under mina år i Trelleborg, då jag engagerade mig starkt i den lokalpolitiska debatten och även var ordförande i Naturskyddsföreningens lokala krets.

ISBN 978-91-981203-1-8

 

 

Lämna ett svar