Läs ett avsnitt: Trelleborg år 2020

En-annan-vag-smakprov39

Den goda berättelsen växte fram ur det arbete som 2013 gjordes kring vad som kallades Fördjupning av översiktsplan. Den fick på ett sätt våldsam kritik eftersom så mycket i den kretsade kring en ringled över Söderslätt och att Hamnbolagets behov var i fokus. Förståeligt. Många var bekymrade över att kommunen satsat så hårt på hamnen och det fanns en oro över att pengarna kastats i sjön. Så blev det inte. Det område som var tänkt för lastbilar används nu på ett helt annat sätt och bidrar till att göra centrum än mer levande. En positiv och framåtinriktad hamnstad blev resultatet.

Bakom detta fanns alla de goda idéerna kring vad Trelleborg skulle stå för. Just framtidsplanen handlade mycket om staden Trelleborg. Istället för att fortsätta konfrontationen om det som upplevdes som fel, vände man på frågan: vad är bra i förslagen? Samråden som hölls var inspirerande och det var tydligt att nästan alla ville börja med det som redan fanns. Själv var jag oerhört frustrerad. Trelleborgs rykte var uselt. Allt det som mötte oss i vardagen, enkla saker som att hålla rent och snyggt både i stadsmiljön och på stränderna, missade man. Nuet glömdes bort.

Mötesplatserna som jag gillade i exempelvis Malmö saknade jag i Trelleborg. Det var ingen inbjudande stad. Idag är det så annorlunda, tack vare den nytändning som plötsligt kom efter det politiskt kaos som följde efter att det blev ett definitivt stopp för ringleden. Se hur det är på väster. Den västra kuststräckan är idag en fantastisk entré, mot city och mot vår nya stolthet: Stavstens Marina Naturreserverat!

De boende utmed sträckan har en lugn, tyst  och skön vardagsmiljö och varje gång du möter en västerbo tackar hen dig och beklagar att man initialt missförstod de planer som presenterades.

Dessutom blomstar logistikindustrin på västra industriområdet och många av entreprenörerna är involverade i driften av Truckcenter och service. Häftigt område, trots att vi fortfarande har infarten till hamnen den vägen. Söderslättspartiets miljökamp gav resultat.

Vad hände politiskt? Kommunen valde i olika steg ny politisk väg. Den största förändringen var fokus på sakfrågor, där tvärpolitiska grupper kompletterades med extern kompetens. Detta medförde bättre genomarbetade politiska förslag som i sin tur innebar tydligare arbete för förvaltningarna. Nämnderna fick också större ansvar för att jobba med framtidsfrågor. Det blev helt enkelt mer kreativt arbete i politiken.

Startskottet för det vi ser i dag, 2020, var beslutet att inleda breda diskussioner om framtiden, samrådstankarna utvecklades. Företagsföreningarna samverkade, politikerna startade projektgrupper präglade av kompetens, men framför allt engagemang. Alla satt sida vid sida, partifärgen var bortglömd, en sak gällde: vi måste få fart på kommunen! Naturligvis fanns det ideologiska skillnader, problem, men inte så mycket i det lokalpolitiska arbetet som på riks- eller EU-nivå.

Det breda samrådsarbetet blev ett samlande forum. Allmänheten bjöds in att delta. Dialogen föddes. Trelleborg stod som ett föredöme för kommunal utveckling.

Ett stort steg var attitydförändring. Deltagande i samråd utgick från framtidsbilder och hur man skulle nå mål och visioner. De negativa fick inte plats och det skedde en dramatisk föryngring i hela processen. Det blev häftigt att delta.

Det bildades ett antal grupper inom de områden som ansågs mest centrala för snabb och positiv förändring.

Först och kanske viktigast var utbildning. Det fanns två bilder av unga i Trelleborg. Många kände sig på förhand mer eller mindre utslagna från framtida jobb, andra hade driv och målsättning att komma bort från Trelleborg, bli något.

Den största utmaningen var att få de politiska ordningsmännen och betygsivrarna att förstå, att dagens och  morgondagens arbetsgivare inte tittar på betyg. Både H&M och Ikea värderade tidigt andra faktorer, som drivkraft och engagemang. Fakta var att Sverige hade halkat ner i den internationella betygsrankingen kallad PISA. Samtidigt var Sverige ur internationell synvinkel det särklassigt mest innovativa och kreativa landet. Malmö rankades som fjärde mest innovativa stad i världen. Vad skulle Trelleborg satsa på?

Trelleborg var som Malmö en gång i tiden sig självt nock. En del ville ha hamnens portal som stadens signum parallellt med palmerna. Så som Malmö ville ha kvar Kockumskranen.

Budskapet var tydligt: vi börjar här och nu. Sedan framåt

Samrådet som hade ansvar för utbildning och skola började med ordentliga omvärldsanalyser. Det man såg var hur gränserna för exempelvis handel redan suddats ut. Idéer föddes någonstans i världen, skickades ut som test på nätet och formades sedan till produkter eller tjänster. Som open source i datorvärlden. Trelleborg lyfte blicken, bjöd in föreläsare från Malmö, Lund och Helsingborg och – kanske viktigast av allt: våra grannar på andra sidan Östersjön. Hur samspela? var den stora frågan. Ett spännande utbytesarbete blev ett direkt resultat. Vem premierades? De med högst betyg eller de som hade energi och plötsligt såg ett ljus i tunneln. Alla fick plats. Kreativiteten flödade och på köpet fick de unga lära sig att kommunicera på ett annat språk, bygga relationer. De fick se en annan värld ur en praktisk synvinkel. Studier och praktik integrerades allt mer.

Intresset för miljöfrågor växte. Trelleborg var redan framåt när det gällde innovativt tänk inom bioenergi. Det fanns idéer, men ofta blev det EU-projekt utan fortsättning. I vad jag vill kalla den nya skolan inspirerades unga att tänka både nytt och annorlunda. Kommunen beslöt att i en långsiktig plan prioritera just miljösidan, i synnerhet inom skolan.

Miljöhotet var reellt. Mycket fokus låg på hur vi skulle möta framtiden. Det började med enkla saker som insikt i hur maten vi äter påverkar allt. Många blev chockade över att vi hade ett så stort matsvinn. Larmsignalerna om Östersjöns bedrövliga tillstånd blev också en tankeväckare. Lantbrukets övergödning. Måste vi ha plastkulor i tandkrämen, som sedan hamnar i fiskens föda och bidrar till katastrofen?

Ungdomarna gick samman. Efter följde vuxna. Allt fler blev medvetna om att det största hotet inte var om tången röjdes undan, utan att Östersjön var på väg att dö på grund av människans glupskhet, okunskap och brist på ansvar.

Samspelet över Östersjön fick igång motsvarande miljörörelse i baltländerna. Det blev också startskottet för en rad olika nya verksamheter, där kommunikation var avgörande. Det var de unga som drev mycket. De startade bland annat en sajt på nätet där besökare enkelt fick ”miljötips i vardagen”. De utvecklade det hela tillsammans med kommunansvariga och privata företag inom områden som påverkade miljön extra mycket, el, värme, transporter, avfall. . .  Men också livsmedelshandlarna engagerade sig. Unga entreprenörer startade företag som var ute i skolorna och berättade om miljöfrågor. Unga lyssnar på unga.

Hemläxor försvann. Skoldagen klarade detta. Eleverna blev individer och lärarna mer coacher. Livsstilsfrågor blev en naturlig del av skolans verksamhet. Minns hur unga mådde! Det var en generationskris. Jag tror att ett nyckelord från oss äldre var ömsesidig respekt.

Sen var det jobben. På riksnivå bjöd politikerna över varandra. Lokalt var vi låsta. Arbetsmarknadssidan hade fått gehör för nytänk på riksnivå. Kommunen som  helhet blev som största arbetsgivare en föregångare genom att vända på den berömda pyramiden och öppna för samtal på tvären, alltså bättre samarbete över olika ansvarsområden. Grupper präglade av både bredd och specialkompetens samspelade.

Jag vill helst inte tala om kundfokus, men tillsammans med ordet OMTANKE byggdes ett helt nytt synsätt. Allt för många, oavsett område, hade hamnat i en ond spiral. De ville göra ett bra arbete, men förutsättningarna fanns inte. Värst var det inom omsorgen. Medarbetarna vill väl, men nedskärningar, pressade tidsschema gjorde att de flesta bara kände sig som ett nummer. En robot eller slav.

Var det detta samhället vi ville ha? Svar: entydigt NEJ.

Ur boken En annan väg, ett framtidsscenario.

ISBN 978-91-981203-1-8

 

Maila oss om du är intresserad av boken. Du betalar bara för portot.

 

Lämna ett svar